Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Δραστηριότητες

Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Αποφοίτων της ΧΧΧΙΙ Εκπαιδευτικής Σειράς

Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Αποφοίτων της ΧΧΧΙΙ Εκπαιδευτικής Σειράς του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Συστήματα” του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ).            

Tελετή Aποφοίτησης της ΧΧΧII Εκπαιδευτικής Σειράς

Την Παρασκευή 29 Ιουλ 22 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων η τελετή αποφοίτησης της ΧΧΧII Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωμα-τικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), παρουσία του Δντή Διαβιβάσων του ΓΕΣ. κ. Υπαρχηγού/ΓΕΣ ο οποίος απένειμε και τα πτυχία στους σπουδαστές. Η ΣΤΗΑΔ ιδρύθηκε το έτος 1958, με αποστολή την παροχή ανώτατης τεχνικής και επιστημονικής …

Tελετή Aποφοίτησης της ΧΧΧII Εκπαιδευτικής Σειράς Διαβάστε Περισσότερα »

Τελετή αποφοίτησης Σπουδαστών της ΧΧΧΙ Εκπαιδευτικής Σειράς

Την Παρασκευή 31 Ιουλ 20 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων η τελετή αποφοίτησης της ΧΧΧΙ Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), παρουσία του κ. Υπαρχηγού/ΓΕΣ ο οποίος απένειμε και τα πτυχία στους σπουδαστές. Η ΣΤΗΑΔ ιδρύθηκε το έτος 1958, με αποστολή την παροχή ανώτατης τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσηςμεταπτυχιακού επιπέδου, σε Αξιωματικούς …

Τελετή αποφοίτησης Σπουδαστών της ΧΧΧΙ Εκπαιδευτικής Σειράς Διαβάστε Περισσότερα »

Ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Την 23 Δεκ 19 υπογράφτηκε μεταξύ της ΣΤΗΑΔ και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η ίδρυση και λειτουργία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Συστήματα».