Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Επίσκεψη της ΧΧΧΙΙΙ Εκπαιδευτικής Σειράς στην έδρα της INTRACOM DEFENCE

Επίσκεψη της ΧΧΧΙΙΙ Εκπαιδευτικής Σειράς στην έδρα της INTRACOM DEFENCE.