Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Ιστορικά Στοιχεία

    Το Μάϊο του 1958 αποφασίστηκε από τη Στρατιωτική Ιεραρχία, η συγκρότηση μιας υψηλού επιπέδου Σχολής Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, όπου θα εκπαιδεύονται κυρίως Αξιωματικοί του Όπλου των Διαβιβάσεων, προκειμένου το Όπλο να μπορέσει να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Επικοινωνιών – Ηλεκτρονικών για να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την αποστολή του.

Η Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων άρχισε την λειτουργία της στην έδρα του 487 ΤΔΒ στο Στρατόπεδο “ΠΑΠΑΓΟΥ” του ΓΕΣ την 1η Σεπτεμβρίου του 1958. Στις 3 Απριλίου 1959 αποφασίστηκε επίσημα η συγκρότηση της Σχολής, εγκρίθηκε η από 01-09-1958 λειτουργία της και κυρώθηκε ο οργανισμός λειτουργίας αυτής.

Το πρόγραμμα της Σχολής καταρτίστηκε αρχικά από την ΔΔΒ/ΓΕΣ με την βοήθεια του τότε Ναυάρχου Πεζόπουλου Κυριάκου Διευθυντού της έδρας Ηλεκτρονικών και Ασυρματολογίας του ΕΜΠ και στην συνέχεια από τον καθηγητή S. Seely του Πανεπιστημίου COLUMBIA των ΗΠΑ που κλήθηκε για το σκοπό αυτό το 1960.

Το 1963 η Σχολή μεταφέρθηκε στο κτίριο που στεγάζεται μέχρι σήμερα (Χαϊδάρι Αττικής). Το παρόν κτίριο είναι βοήθεια της Αμερικανικής αποστολής και έγινε πάνω σε σχέδια αντίστοιχης σχολής του στρατού των ΗΠΑ.

Από την ίδρυση της ΣΤΗΑΔ μέχρι σήμερα (1958-2016) έχουν αποφοιτήσει 400 Αξιωματικοί.