Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Ιστορικά Στοιχεία

Το Μάιο του 1958 αποφασίσθηκε από τη Στρατιωτική Ιεραρχία, η συγκρότηση μίας υψηλού επιπέδου Σχολής Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, όπου θα εκπαιδεύονται κυρίως Αξκοί του όπλου των Διαβιβάσεων, προκειμένου το όπλο να μπορέσει να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα Επικοινωνιών – Ηλεκτρονικών για να είναι σε θέση να φέρει σε πέρας την αποστολή του.

Η Σχολή Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων άρχισε την λειτουργία της στην έδρα του 487 ΤΔΒ στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ»  του ΓΕΣ την 1η Σεπτεμβρίου του 1958.

Στις 3 Απριλίου 1959 αποφασίσθηκε επίσημα η συγκρότηση της σχολής, εγκρίθηκε η από 1-9-58 λειτουργία της και κυρώθηκε ο οργανισμός λειτουργίας αυτής.

Το πρόγραμμα της σχολής καταρτίστηκε αρχικά από την ΔΔΒ/ΓΕΣ με την βοήθεια του τότε Ναυάρχου Πεζόπουλου Κυριάκου Δντού της έδρας Ηλεκτρονικών και Ασυρματολογίας του ΕΜΠ και στην συνέχεια από τον καθηγητή S. Seely του Πανεπιστημίου COLUMBIA των ΗΠΑ που κλήθηκε για το σκοπό αυτό το 1960.

Το 1963 η σχολή μεταφέρθηκε στο κτίριο που στεγάζεται σήμερα.

Με την έναρξη φοίτησης της ΧΧΧΙΙ εκπαιδευτικής σειράς, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ΣΤΗΑΔ, συνεργάζονται για τη λειτουργία  Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδων. Σκοπός του ΚΠΜΣ ειναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους σπουδαστές της ΣΤΗΑΔ στις γνωστικές περιοχές των ασφαλών τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων, καθώς και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές τους, με έμφαση στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας. Στους απόφοιτους της ΣΤΗΑΔ απονέμεται τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από την ίδρυση της, έχουν αποφοιτήσει από τη ΣΤΗΑΔ 425 Αξιωματικοί.