Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Χαιρετισμός Διοικητή

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ).

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση, την εκπαίδευση και τις δραστηριότητες της Σχολής.

Οι τηλεπικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά εξελίσσονται διαρκώς και ταχύτατα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Σήμερα παρέχονται ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας (φωνή, δεδομένα και video) από τα κινητά τηλέφωνα και βρισκόμαστε ήδη στην πρώιμη εποχή της εικονικής (virtual) και επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality). Η ευρυζωνικότητα βρίσκεται παντού, ακόμη και στις κατοικίες μας και η οπτική ίνα μας χτυπάει την πόρτα, κυριολεκτικά. Κβαντικοί και φωτονικοί υπολογιστές κατασκευάζονται σε εργαστήρια και νέα υλικά, όπως το γραφένιο, αρχίζουν να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κυκλωμάτων και εξαρτημάτων λόγω των ξεχωριστών ιδιοτήτων τους. Νέες παράμετροι θα πρέπει να ληφθούν τώρα υπόψη μας για την ανάπτυξη και χρήση των νέων τεχνολογιών όπως η ενεργειακή απόδοση και η προστασία του πλανήτη και των φυσικών πόρων.

Είναι φανερό ότι η αδιάλειπτη παρακολούθηση των μεταβολών στις τεχνολογίες των συστημάτων και στη φιλοσοφία τους καθώς και η συνεχής προσπάθεια προσαρμογή τους στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Στρατού Ξηράς, καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Ο Αξιωματικός των Διαβιβάσεων θα πρέπει να κατέχει τις γνώσεις που θα του επιτρέψουν να λάβει ορθές αποφάσεις ώστε να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά την εκπλήρωση της αποστολής του. Θα πρέπει επίσης, να είναι ικανός να αφουγκράζεται τον παλμό των εξελίξεων στον τεχνολογικό τομέα, στο σύνολό του και να συνθέτει πιθανές εφαρμογές στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην εξίσωση ως σταθερός όρος, η ΣΤΗΑΔ.

Η ΣΤΗΑΔ αποτελεί Σχολή Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης και παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους αξιωματικούς να αποκτήσουν ένα υψηλό επιστημονικό επίπεδο γνώσεων. Το πρόγραμμα σπουδών είναι εκσυγχρονισμένο και επικαιροποιημένο ενώ οι καθηγητές της είναι εγνωσμένου κύρους και διαθέτουν υψηλά προσόντα και αγάπη για την επιστήμη. Η άριστη επιστημονική κατάρτιση των αξιωματικών συνεισφέρει στην άνοδο του μορφωτικού επιπέδου καθενός από αυτούς και ωφελεί τελικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και κατ’ επέκταση την πατρίδα.
Έχοντας διαπιστώσει κοινούς επιστημονικούς τόπους και ενδιαφέροντα, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ΣΤΗΑΔ, συνεργάζονται για τη λειτουργία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Συστήματα» (Secure Telecommunications and Network Systems). Σκοπός του ΚΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους σπουδαστές της ΣΤΗΑΔ στις γνωστικές περιοχές των ασφαλών τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων, καθώς και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές τους, με έμφαση στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας. Στους απόφοιτους της ΣΤΗΑΔ απονέμεται τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι απόφοιτοι της ΣΤΗΑΔ τοποθετούνται σε ανάλογες θέσεις για την εφαρμογή ή μετάδοση των γνώσεων που απέκτησαν. Όσοι εκ των αποφοίτων επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α’ από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι της ΣΤΗΑΔ αποκτούν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ΑΕΙ εσωτερικού κι εξωτερικού ενώ αποτελεί και απαραίτητο προσόν για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής θέσεων εξωτερικού για το Όπλο των Διαβιβάσεων.

Η ΣΤΗΑΔ αποτελεί το λίκνο της γνώσης του Όπλου των Διαβιβάσεων. Η γνώση είναι απαραίτητη γιατί αποτελεί τη δύναμη που μας προετοιμάζει για το μέλλον.

Σχης (ΔΒ) Αυγουστόπουλος Στέφανος

Διοικητής