Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Αποφοίτων της ΧΧΧΙΙ Εκπαιδευτικής Σειράς

Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Αποφοίτων της ΧΧΧΙΙ Εκπαιδευτικής Σειράς του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Συστήματα” του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ).