Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Εγκαταστάσεις

                                Κτήριο ΣΤΗΑΔ                                                                         

                                Εσωτερικο ΣΤΗΑΔ

                                        Βιβλιοθήκη

                              Αίθουσα Διδασκαλίας

                                Αίθουσα Εξετάσεων

            Αίθουσα Ενημερώσεων-Παρουσιάσεων

                    Εργαστήριο Ηλεκτρονικών

 

                                 Αίθουσα SDR