Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Εκπαίδευση

1. Η στενή παρακολούθηση της πορείας της εκπαιδεύσης και η συνεχή αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής, αποτελούν ευθύνη του Σπουδαστικού  Συμβουλίου.

2. Το Σπουδαστικό Συμβούλιο έχει σαν πρόεδρο το Διοικητή της Σχολής και μέλη, δύο καθηγητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και δύο καθηγητές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εισηγητής των θεμάτων στο Σπουδαστικό Συμβούλιο είναι ο Διευθυντής Σπουδών της Σχολής.

Σπουδαστικό Συμβούλιο Σχολής Μέλη ΔΕΠ

Κωττής Παναγιώτης Καθηγητής ΕΜΠ

Ουζούνογλου Νικόλαος Καθηγητής ΕΜΠ

Πασχάλης Αντώνης Καθηγητής ΕΚΠΑ

Συβρίδης Δημήτριος Καθηγητής ΕΚΠΑ

3. Η εισαγωγή των Αξιωματικών σπουδαστών στη σχολή, γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις που προκηρύσσονται κάθε δύο χρόνια.

4. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε αριθμό προαπαιτούμενων μαθημάτων, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με ευχέρεια το απαιτητικό πρόγραμμα της σχολής. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι τα παρακάτω:

  •     Ανώτερα Μαθηματικά,
  •     Γραμμική Αλγεβρα – Αναλυτική Γεωμετρία,
  •     Γενική Ηλεκτρολογία,
  •     Ηλεκτρονική,
  •     Γενική Φυσική και
  •     Αγγλικά (ορολογία)

5. Τα μαθήματα που διδάσκονται στην Σχολή είναι ταξινομημένα σε δύο επίπεδα:

  • Στο πρώτο επίπεδο που καλύπτεται στο α’ Εξάμηνο Σπουδών, περιλαμβάνονται τα προαπαιτούμενα  μαθήματα και εργαστήρια, πάνω στα οποία οικοδομούνται όλα τα τηλεπικοινωνιακά και ηλεκτρονικά συστήματα.
  • Στο δεύτερο επίπεδο που καλύπτεται κατά τη διάρκεια των β’ γ’ και δ’ εξαμήνων, περιλαμβάνονται  τα κυρίως αντικείμενα που αφορούν στο τομέα των τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικής, ηλεκτρονικού πολέμου και κρυπτογραφίας.

6. Η  από έδρας διδασκαλία συμπληρώνεται με πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια της σχολής, του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ, με ανάθεση εργασιών καθώς και με ανάθεση πτυχιακής εργασίας με την έναρξη του γ’ εξαμήνου.

Διδακτικό Προσωπικό Μέλη ΔΕΠ

Κωττής Παναγιώτης Καθηγητής ΕΜΠ
Καραμολέγκος Μιχάλης Καθηγητής ΑΤΕΙ Πειραιά
Καψάλης Χρήστος Καθηγητής ΕΜΠ
Κούκος Ιωάννης Καθηγητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
Ραγκούση Μαρία Καθηγήτρια ΑΤΕΙ Πειραιά
Ουζούνογλου Νικόλαος Καθηγητής ΕΜΠ
Παπάγεωργας Παναγιώτης Καθηγητής ΑΤΕΙ Πειραιά
Πασχάλης Αντώνης Καθηγητής ΕΚΠΑ
Συβρίδης Δημήτριος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Φράγκος Παναγιώτης Καθηγητής ΕΜΠ
Χατζαράκης Γεώργιος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
Σαγκριώτης Εμμανουήλ Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ
Καραμπογιάς Σεραφείμ Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Λιβιεράτος Σπύρος Επίκουρος Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ
Πατσουράκος Αλέξανδρος Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Ικάρων
Στεφάνου Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Παναγόπουλος Αθανάσιος Λέκτορας ΕΜΠ
Μπαρμπαρόσου Μαρία Ωρομίσθια Καθηγήτρια Σχολής Ικάρων
Μεσσαριτάκης Χάρης Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ
Στρατάκος Γεώργιος Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ
Ατλαμάζογλου Πρόδρομος Υπάλληλος ΥΕΘΑ ΓΕΣ
Γιανακόπουλος Παναγιώτης Καθηγητής ΑΤΕΙ Πειραιά
Κιουμουρτζής Γεώργιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών