Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Επίσκεψη κ.ΓΕΠΣ στην ΣΤΗΑΔ (29-Μαρ-24)