Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Έμβλημα Σχολής

Το έμβλημα της Σχολής είναι συνδυασμός δύο συστατικών:

  • του τετρασθενούς χημικού στοιχείου βυριλλίου και
  • των γαλανόλευκων σημαιών σηματοδοσίας.

Οι σημαίες σηματοδοσίας με πορτοκαλί χρώμα χρησιμοποιούνται σαν έμβλημα του όπλου των Διαβιβάσεων των ΗΠΑ. Επειδή οι ΗΠΑ βοήθησαν στη αρχική συγκρότηση της Σχολής, επελέγησαν οι σημαίες σηματοδοσίας  σαν συστατικό του εμβλήματος της ΣΤΗΑΔ, μόνο που αντί για πορτοκαλί χρώμα αποφασίσθηκε η χρήση του γαλανόλευκου.

Το δεύτερο και κυρίαρχο συστατικό του εμβλήματος είναι το χημικό στοιχείο βυρίλλιο, το οποίο είναι ένα στερεό αλκαλικό γήινο μέταλλο, τετρασθενές, με δύο ηλεκτρόνια ανά στοιβάδα. Είναι ένα από τα μέταλλα με τα υψηλότερα σημεία τήξης. Η ελαστικότητα των ατόμων του είναι κατά 1/3 μεγαλύτερη από αυτή του ατσαλιού, έχει εξαιρετική θερμική αγωγιμότητα, είναι μη μαγνητικό υλικό και αντιστέκεται σε επιθέσεις πυκνής συγκέντρωσης νιτρικού οξέος. Σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας το βυρίλλιο αντιστέκεται στην οξείδωση όταν εκτίθεται στον ατμο-σφαιρικό αέρα. Λόγω της σκληρότητας του, του μικρού του βάρους και της σταθερότητας του σε μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών, χρησιμοποιείται σαν συνδετικό υλικό σε κράματα που έχουν μία πληθώρα εφαρμογών στην αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία (π.χ σε αεροσκάφη υψηλής ταχύτητας, πυραύλους, διαστημικά οχήματα και τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους). Επίσης χρησιμοποιείται στην λιθογραφική μέθοδο παραγωγής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με τη χρήση ακτίνων Χ, καθώς και στους πυρηνικούς αντιδραστήρες σαν ανακλαστικό υλικό και ρυθμιστής νετρονίων.

Έτσι λοιπόν και η ΣΤΗΑΔ με τις γνώσεις που παρέχει στους Αξιωματικούς των Διαβιβάσεων, λειτουργεί σαν ένα αρκετά εύκαμπτο και προσαρμόσιμο στοιχείο στις σύγχρονες τεχνολογίες και απαιτήσεις των στρατιωτικών τηλεπικοινωνιών, και αποτελεί το συνδετικό και σταθεροποιητικό υλικό του νευραλγικού Όπλου των Διαβιβάσεων.