Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

               

Bιογραφικό Σχη (ΔΒ) Παπαζήση Ιωάννη

 

Ημερομηνία Γεννήσεως: 11 Οκτωβριου 1969
Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα, Αττικής
Οικογενειακή Κατάσταση: Δύο τέκνα

Εκπαίδευση:

-Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) Τάξης 1993
-Απόφοιτος της Σχολής Τηλεπι-κοινωνιών – Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), το 2002

Σταδιοδρομία:

-Μάϊος 2020 – σήμερα : Διοικητής στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), Αθήνα
-Μάϊος 2019 – Μάϊος 2020 : Δντής ΑΣΔΕΝ/Α1/ΚΕΠΙΧ, Αθήνα
-Αύγουστος 2016 – Μάϊος 2019 : 2ο ΣΕΗΠΠΕΠ/Υπδκτής, Αθήνα
-Αύγουστος 2014 – Αύγουστος 2016 : Διοικητής ΤΕΘ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, Καστοριά
-Ιούλιος 2013 – Αύγουστος 2014 : ΓΕΕΘΑ/Α6/Επιτελής, Αθήνα
-Ιούλιος 2011 – Ιούλιος 2013 : Διοικητής ΜΥ/ΥΠΕΘΑ, Αθήνα
-Αύγουστος 2005 – Ιούλιος 2011 : 2ο ΣΕΗΠΠΕΠ/Επιτελής, Αθήνα
-Αύγουστος 2002 – Αύγουστος 2005 : Διοικητής 15 ΛΔΒ, Καστοριά
-Σεπτέμβριος 2000 – Αύγουστος 2002 : ΣΤΗΑΔ/Σπουδαστής, Αθήνα
-Ιούλιος 1997 – Σεπτέμβριος 2000 : ΣΔΒ/Διοικητής Λ.ΥΕΑ, Αθήνα
-Ιούλιος 1995 – Ιούλιος 1997 : Δριτης Δριας Ασυρμάτων Επικοινωνιών, Αξκός 2ου- 3ου Γραφείου, 80 ΛΔΒΕΘ, Κως
-Ιούλιος 1994 – Ιούλιος 1995 : Δρίτης Διμοιρίας Νεοσυλλέκτων του ΚΕΔΒ, Αθήνα
-Ιούλιος 1993 – Ιούλιος 1994 : ΣΔΒ/Εκπαιδευόμενος στο Τμήμα Ανθυπολοχαγών,  Αθήνα

Διαμνημονεύσεις- Μετάλλια:

-Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του παράσημα, μετάλλια  και διαμνημονεύσεις.