Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Βιογραφικό Σημείωμα

Του

Σχη (ΔΒ) Αντώνιου Π. Αντωνίου

Ο Σχης (ΔΒ) Αντώνιος Αντωνίου γεννήθηκε το 1973 και κατάγεται από την Μάνδρα Αττικής. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1992, από την οποία αποφοίτησε το 1996 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Διαβιβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει υπηρετήσει σε Μονάδες Επικοινωνιών, Επιτήρησης και Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε Μονάδες και Σχηματισμούς των Διαβιβάσεων στα καθήκοντα Διμοιρίτη, Διοικητή Λόχου και Επιτελή στον 50 ΛΔΒ της 50 Μ/Κ ΤΑΞ (Σουφλί), στη ΙΙ/2/471 ΤΗΠ στη ΠΕ της 96 ΑΔΤΕ (Χίος), στο ΚΕΔΒ-ΣΔΒ (Χαϊδάρι) στο 487 ΤΔΒ (Αθήνα) και στο ΓΕΣ/ΔΔΒ στο 2ο Γρ/ Τμήμα Μελετών.

Ως ανώτερος Αξιωματικός τοποθετήθηκε το 2011 ως Υδκτής στο 472 ΤΕΠΠ, το 2014 τοποθετήθηκε στη ΓΔΑΕΕ (Σύμβαση «ΣΕΖΜ ΕΡΜΗΣ»), το 2016 στην ΧVΙ M/K ΜΠ «ΔΙΔΥΜΟΤΟΙΧΟΥ» ως Διοικητής Διαβιβάσεων, το 2018 στο Γ΄ ΣΣ/NRDCGR/G3 ως Τμηματάρχης του Τμήματος Ηλεκτρονικού Πολέμου, ενώ το 2020 ως επιτελής του 3ου Γρ. της ΤΑΞΔΒ του Γ΄ΣΣ/NRDCGR. Το 2023 τοποθετήθηκε στο ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΑΞ ως Τμηματάρχης του Τμήματος Εθνικών Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων. Τον Μάιο 2024 τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΣΤΗΑΔ.

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου του και του βαθμού.

Το 2015 φοίτησε στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και το 2022 στην Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Έχει παρακολουθήσει το Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου του ΓΕΣ/ΔΔΒ. Έχει ολοκληρώσει το Σχολείο «Αξιολογητών Εθνικών Επιχειρησιακών Αξιολογήσεων» του ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΑΞ. Παρακολούθησε επιτυχώς τις εκπαιδεύσεις «ΡΒΧ Πολέμου» (ΣΕΟΕΔ), «Σύστημα Προειδοποιήσεων και Αναφορών ΧΒΡΠ Άμυνας» (του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού). Παρακολούθησε την εκπαίδευση του Σχολείου ΣΟΕΚ/ΕΔ (του ΓΕΣ/ΔΕΔ).

Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση TOPFAS OPT Course.

Έχει ολοκληρώσει πιστοποιήσεις (JADL courses) για τις θέσεις του ΝΑΤΟ που υπηρέτησε.

Έχει συμμετάσχει στην ΕΥΕ του ΝΑΤΟ/KFOR το 2002 ως Δρίτης Επικοινωνιών του 507 Μ/Κ ΤΠ της ΕΛΔΥΚΟ (Μιτρόβιτσα/Κόσοβο).

Το 2013 συμμετείχε στην αποστολή της Διεθνούς Δύναμης Αρωγής για την Ασφάλεια (International Security Assistance Force, ISAF) στο Αφγανιστάν (Καμπούλ) με καθήκοντα Επιτελή της ISAF/NHQ/C2 επί θεμάτων επικοινωνιών και ασφάλειας και ως Senior National Representative (SNR) συμμετείχε στη διαδικασία της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από την ISAF στις Αφγανικές Εθνικές Δυνάμεις Ασφαλείας (ANSF).

Το 2019 υπηρέτησε ως Αξιωματικός Σύνδεσμος επί θεμάτων Command, Control, Communications and intelligence (C3I) στο NLOSk (Σκόπια) στο πλαίσιο προετοιμασίας της Βόρειας Μακεδονίας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Το 2020 τοποθετήθηκε στην NCIA/COO/SSAM ως Account Manager (για υπηρεσίες τομέων C4ISR), στην έδρα του NATO (Βρυξέλλες) και για το διάστημα 2022-23 του ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Τμηματάρχη στο Τμήμα SSP ως Principal Account Manager.

Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του και τη συμμετοχή του σε ειρηνευτικές αποστολές παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Του έχει απονεμηθεί το «MEDAILLE COMMEMORATIVE FRANÇAISE» της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το έτος 2021 βραβεύτηκε ως μέλος της αποδοτικότερης ομάδας (COO/SSAM/SSP) της NCIA (Merit Award, Outstanding Team Performance).

Είναι απόφοιτος της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ).

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών & Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ.

Έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το Common Security and Defence Policy (CSDP) του European Security and Defence College της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει πιστοποίηση μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης «Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες» (ΕΛ.ΚΕ.ΔΙ.Μ.).

Είναι προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ.

Είναι γνώστης της Αγγλικής γλώσσας (Γ2) και της Αραβικής γλώσσας (σε επίπεδο Β2).

Είναι παντρεμένος με την Ιφιγένεια Βάππα και έχουν τρία τέκνα, τη Δήμητρα (εργάζεται ως Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων), τον Παναγιώτη φοιτητή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και τον Κωνσταντίνο μαθητή Λυκείου.