Διδασκόμενα Μαθήματα

 Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στη ΣΤΗΑΔ είναι τα παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI EΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ
TYXΑΙΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ι
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΙ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
KEΡΑΙΕΣ
ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ASSEMBLY
ΡΑΝΤΑΡ
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ FPGA
EIΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ