Τελετή αποφοίτησης Σπουδαστών

2020, Νοέμβριος 12 - 10:28πμ

Την Παρασκευή 31 Ιουλ 20 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων η τελετή αποφοίτησης της ΧΧΧΙ Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωμα- τικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), παρουσία του κ. Υπαρχηγού/ΓΕΣ ο οποίος απένειμε και τα πτυχία στους σπουδαστές.

Η ΣΤΗΑΔ ιδρύθηκε το έτος 1958, με αποστολή την παροχή ανώτατης τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσηςμεταπτυχιακού επιπέδου, σε Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς (Διαβιβάσεις, Τεχνικό Σώμα), και σε Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, στα αντικείμενα των τηλεπικοινωνιών και των ηλεκτρονικών.

Η επιλογή των σπουδαστών γίνεται κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων που προκηρύσσονται κάθε δύο χρόνια. Η διάρκεια φοίτησης στην Σχολή ανέρχεται σε 2 έτη (4 εξάμηνα).

Από την ίδρυση αποφοιτήσει από τη ΣΤΗΑΔ Αξιωματικοί.

Με την έναρξη φοίτησης της ΧΧΧΙΙ εκπαιδευτικής σειράς, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ΣΤΗΑΔ, συνεργάζονται για τη λειτουργία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδων. Σκοπός του ΚΠΜΣ ειναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στους σπουδαστές της ΣΤΗΑΔ στις γνωστικές περιοχές των ασφαλών τηλεπικοινωνιακών και δικτυακών συστημάτων, καθώς και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές τους, με έμφαση στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας. Στους απόφοιτους της ΣΤΗΑΔ απονέμεται τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών