Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών Αξιωματικών Σπουδαστών ΣΤΗΑΔ

2018, Αύγουστος 31 - 10:58πμ

Την 26 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών της XXX ΕΣ, όπως παρακάτω:

Λοχαγός (ΔΒ) Παπαχαραλάμπους Αθανάσιος 

Υπολοχαγός (ΔΒ) Λυμπερόπουλος Θεόδωρος 

με τίτλο "Διερεύνηση μεθόδων ανίχνευσης και αντιμετώπισης εχθρικών ΜΕΑ"

Λοχαγός (ΔΒ) Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος

Υπολοχαγός (ΔΒ) Ντούφας Χρήστος

Υπολοχαγός (ΔΒ) Ζητούδης Χρήστος

με τίτλο "Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός SDR πομποδέκτη σταθερής και αναπηδούσης συχνότητας, ο οποίος θα εργάζεται στις στρατιωτικές ζώνες συχνοτήτων HF, VHF και UHF"

 

Λοχαγός (ΔΒ) Γκούβας Ευάγγελος

Λοχαγός (ΔΒ) Ποσάντζης Νικόλαος

 με τίτλο "Διερεύνηση και ανάπτυξη ασφαλών οπτικών επικοινωνιών για κάλυψη αναγκών ΣΞ"

Λογαγός (ΔΒ) Καπόνιας Γεώργιος

με τίτλο "Μελέτη επιδόσεων ασφαλείας συστήματος φυσικών μη κλωνοποιήσιμων συναρτήσεων για ασφαλή ταυτοποίηση χρηστών και υπηρεσιών"

 

Λοχαγός (ΔΒ) Γεωργούλας Γεώργιος

με τίτλο "Διαστασιοποίηση δικτύου VSATs (Very Small Aperture Terminals) και δυναμική διαχείριση εύρους ζώνης"

 

Στην παρουσίαση πέραν των αξιωματικών σπουδαστών παραβρέθηκαν αξιωματικοί του ΓΕΣ/ΔΔΒ καθώς και καθηγητές της ΣΤΗΑΔ.