Ίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

2020, Νοέμβριος 12 - 10:34πμ

Την 23 Δεκ 19 υπογράφτηκε μεταξύ της ΣΤΗΑΔ και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), η ίδρυση και λειτουργία Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ασφαλή Τηλεπικοινωνιακά και Δικτυακά Συστήματα».