Αγιασμός ΣΤΗΑΔ

2018, Σεπτέμβριος 14 - 11:00πμ

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός της σχολής, παρουσία του Διευθυντή  Διαβιβάσεων του ΓΕΣ, Υποστράτηγου Περβολαράκη Απόστολου. Μετά το πέρας της τελετής ο Δντης ΓΕΣ/ΔΔΒ έδωσε οδηγίες - κατευθύνσεις στους νέους Αξιωματικούς σπουδαστές .