Δραστηριότητες

Σεπτέμβριος 14, 2018

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός της σχολής, παρουσία του Διευθυντή  Διαβιβάσεων του ΓΕΣ, Υποστράτηγου Περβολαράκη Απόστολου. Μετά το πέρας της τελετής ο Δντης ΓΕΣ/ΔΔΒ έδωσε οδηγίες - κατευθύνσεις στους νέους Αξιωματικούς σπουδαστές .

Σεπτέμβριος 14, 2018

Τη Δευτέρα 03 Σεπτεμβρίου 2018 παρουσιάστηκαν οι Αξκοί - Σπουδαστές της νέας Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) της ΣΤΗΑΔ. Πρόκειται για 16 Αξκούς ΔΒ, που θα αποτελέσουν την ΧΧΧI ΕΣ και οι οποίοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα εκπαίδευσης 2 ετών.

Αύγουστος 31, 2018

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Διαβιβάσεων  η τελετή αποφοίτησης των σπουδαστών της ΧΧΧ Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ).

Η ΣΤΗΑΔ, από το έτος ιδρύσεώς της το 1958, παρέχει  ανώτατη επιστημονική εκπαίδευση μεταπτυχιακού επιπέδου, σε Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς (Διαβιβάσεις, Τεχνικό Σώμα), καθώς και σε Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Το έτος 1983 χαρακτηρίσθηκε ως Σχολή Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης και έκτοτε αναβαθμίζει τακτικά το πρόγραμμα σπουδών...

Αύγουστος 31, 2018

Την 26 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών της XXX ΕΣ, όπως παρακάτω:

Λοχαγός (ΔΒ) Παπαχαραλάμπους Αθανάσιος 

Υπολοχαγός (ΔΒ) Λυμπερόπουλος Θεόδωρος 

με τίτλο "Διερεύνηση μεθόδων ανίχνευσης και αντιμετώπισης εχθρικών ΜΕΑ"

Λοχαγός (ΔΒ) Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος

Υπολοχαγός (ΔΒ) Ντούφας Χρήστος

Υπολοχαγός (ΔΒ) Ζητούδης Χρήστος

με τίτλο "Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός SDR πομποδέκτη σταθερής και αναπηδούσης συχνότητας, ο οποίος θα εργάζεται στις στρατιωτικές ζώνες συχνοτήτων HF, VHF και...