Ανακοινώσεις

Ιανουάριος 16, 2018

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων  (Σ.Τ.Η.Α.Δ.) με έδρα το Χαϊδάρι, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών, του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, προκήρυξε την πρόσληψη με  επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

2. Η αναλυτική προκήρυξη που περιείχε όλες τις λεπτομέρειες, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr) και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια» (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypetha), καθώς επίσης δημοσιεύτηκε               σε...

Σεπτέμβριος 29, 2017

Ανάθεση Πτυχιακών Εργασιών ΧΧΧ ΕΣ ΣΤΗΑΔ

Εγκρίθηκε η ανάθεση των πτυχιακών εργασιών των Σπουδαστών της ΧΧΧ ΕΣ της ΣΤΗΑΔ, κατόπιν απόφασης του Σπουδαστικού Συμβουλίου της Σχολής, το οποίο συγκλίθηκε στις 20 Σεπ 2017, στην έδρα της Σχολής.

Πρόθεση της Δκσης της ΣΤΗΑΔ είναι η ανάθεση των πτυχιακών να πραγματοποιηθεί με την έναρξη του 3ου εξαμήνου και όχι με το πέρας αυτού, ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος ενασχόλησης, με απώτερο σκοπό το προϊόν των πτυχιακών εργασιών να είναι ουσιαστικότερο και άμεσα απορροφήσιμο από την Υπηρεσία.

Η ανάθεση των πτυχιακών εργασιών...