Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Παράδοση – Παραλαβή Διοικήσεως ΣΤΗΑΔ (26 Ιουν 2018)

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε παράδοση-παραλαβή διοικήσεως της Σχολής Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων απο τον Συνταγματάρχη (ΔΒ) Λεώνη Νικόλαο στον Συνταγματάρχη (ΔΒ) Κόμη Ιάκωβο.