Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού

1. Σας γνωρίζουμε ότι, η Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων  (Σ.Τ.Η.Α.Δ.) με έδρα το Χαϊδάρι, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών, του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, προκήρυξε την πρόσληψη με  επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

2. Η αναλυτική προκήρυξη που περιείχε όλες τις λεπτομέρειες, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ (www.army.gr) και στον ιστότοπο «Δι@ύγεια» (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypetha), καθώς επίσης δημοσιεύτηκε σε τέσσερεις εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας την 22 Ιουνίου 17.