Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων

Ανάθεση Πτυχιακών Εργασιών ΧΧΧ ΕΣ ΣΤΗΑΔ

Εγκρίθηκε η ανάθεση των πτυχιακών εργασιών των Σπουδαστών της ΧΧΧ ΕΣ της ΣΤΗΑΔ, κατόπιν απόφασης του Σπουδαστικού Συμβουλίου της Σχολής, το οποίο συγκλίθηκε στις 20 Σεπ 2017, στην έδρα της Σχολής.

Πρόθεση της Δκσης της ΣΤΗΑΔ είναι η ανάθεση των πτυχιακών να πραγματοποιηθεί με την έναρξη του 3ου εξαμήνου και όχι με το πέρας αυτού, ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος ενασχόλησης, με απώτερο σκοπό το προϊόν των πτυχιακών εργασιών να είναι ουσιαστικότερο και άμεσα απορροφήσιμο από την Υπηρεσία.

Η ανάθεση των πτυχιακών εργασιών εναρμονίστηκε με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Υπηρεσίας και αποτέλεσε ένα προϊόν συντονισμού της Δκσης της ΣΤΗΑΔ με τους ενδιαφερόμενους Σπουδαστές, τους αντίστοιχους επιβλέποντες Καθηγητές, καθώς και με τους κατάλληλους φορείς του ΓΕΣ/ΔΔΒ οι οποίοι παραθέσαν την αντίστοιχη επιχειρησιακή απαίτηση.

Για την καλύτερη διαχείριση συγγραφής των πτυχιακών εργασιών, έχουν ορισθεί, ομαδικές πτυχιακές εργασίες στα πεδία της διερεύνησης μεθόδων ανίχνευσης εχθρικών ΜΕΑ, των οπτικών επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων SoftwareDefinedRadio (ραδιο-συστήματα οριζόμενα με λογισμικό), καθώς απαιτείται η συλλογικότητα και η συνέργεια μεταξύ των σπουδαστών.

Για τον καλύτερο συντονισμό συγγραφής των πτυχιακών εργασιών οργανώνονται προπαρασκευαστικά στάδια τα οποία θα πρέπει οι Αξκοί Σπουδαστές, ανά ομαδική ή ατομική πτυχιακή εργασία να υλοποιήσουν.

Επιθυμητή τελική κατάσταση είναι οι σπουδαστές να εντρυφήσουν στο ερευνητικό πεδίο της πτυχιακής τους εργασίας, ώστε να αποκτήσουν την ανάλογη γνώση και εμπειρία για περαιτέρω εξειδίκευση στο υπόψη πεδίο. Επίσης, το προϊόν της πτυχιακής εργασίας να είναι άμεσα εκμεταλλεύσιμο από την Υπηρεσία, καλύπτοντας την αντίστοιχη επιχειρησιακή ανάγκη.